HOME ▷ 불교대학 ▷ 캠퍼스갤러리
제목 수계식 10.12
글쓴이 관리자 등록일 2020-10-27
첨부파일 202010271526551.png 조회수 145
202010271526551.png

 

기본교리반 14기 수계식

2020. 10. 12

주간반(오전10시), 야간반(저녁7시)

 

 

 

수계식(유튜브)(14기,주야간) 0000001000ms.png

 

수계식(유튜브)(14기,주야간) 0000044951ms.png

 


 

 

 

 

주/야간 수계식 유튜브 영상보기

 

 

 

 

 

 

통도사야외수업 10.24
예불수업 9.28